SZOLGÁLTATÁSAINK

LAKÓSSÁGI ÉS IPARI SZOLGÁLTATÁSAINK

Ingatlanrendezés, változási vázrajz készítés

Épületfeltüntetés –új vagy meglévő épületek térképezése
Épület törlés, megszűntetés – bontott épület nyilvántartásból való törlése
Szolgalmi jog bejegyzés – telki szolgalmi jog, vezetékjog
Telekmegosztás – egy telek több földrészletté való megosztása
Telek összevonás, telekegyesítés – több telek egy földrészletté való egyesítése
Telekhatár rendezés – két telek határvonalainak rendezése
Telekcsoport újraosztás – több telek határvonalainak rendezése
Művelési ág változás – telek művelési ág határainak, megnevezésének módosítása, alrészletek létrehozása
Társasházi alaprajz készítés – társasházi alapító okirathoz alaprajzok készítése az albetétekről
Telekhatár kitűzés – telek határpontjainak természetben történő kijelölése, kerítések ellenőrzése

Ipari geodézia

Tervezési térkép – tervezés előtti állapot felmérése, térképezése, szintvonalas helyszínrajz készítése
Megvalósulási térkép – építőipari kivitelezés során megvalósult létesítmények felmérése térképezése
Épületek, építmények, műtárgyak kitűzési munkái – épület kontúr, alapozás, cölöpözés, szintenkénti nagy pontosságú kitűzés
Út és vasút kivitelezés teljes körű geodéziai munkái – tervezési felmérés, tervi mennyiség ellenőrzés, földmunka és szerkezet kitűzés, geometriai minősítések, mennyiségszámítások, megvalósulási felmérés
Légi térképezés – Drone segítségével fotogrammetriai felmérés, nagy pontosságú ortofotó és 3D terepmodell készítés